Cara Penyertaan

Beli
Beli produk Etika bernilai RM 10 dan ke atas dalam satu resit dari mana-mana kedai Bataras yang turut serta.

SMS
Taip MENANG(jarak)Nombor resit 5
digit terakhir(jarak)Tarikh resit HHBBTT(jarak)Amaun pembelian produk yang
turut serta RM00.00(jarak)Nombor KP
12 digit(jarak)Nama dan SMS ke 36266

Contoh:
MENANG 78945 161019 RM13.50 860125125678 Bainun Mohd


Simpan
Simpan resit bercetak
asal Bataras bertarikh dalam
Tempoh Peraduan sebagai
bukti pembelian.