Cara Penyertaan

BELI
2 pek/tin/botol kecil minuman
jenama yang turut serta
dalam satu resit.

WHATSAPP KE 012-2318300:
ETIKA(jarak)NO. RESIT 5 DIGIT TERAKHIR
(jarak)TARIKH RESIT HBBT(jarak)
NO. KP 12 DIGIT(jarak)NAMA

Contoh:
ETIKA 88552 150819 881020145566 ERNI MOHD


SIMPAN
Simpan resit asal sebagai bukti pembelian.

Senarai Pemenang