LANGKAH - LANGKAH PENYERTAAN

Beli 3 botol PET 1L/1.5L jenama yang
turut serta dalam satu resit.

Peraduan Kaamatan Contest

WhatsApp ke 017 886 8509:
ETIKA (JARAK) 5 digit terakhir resit (JARAK)
Tarikh resit (JARAK)
Nombor MyKad (JARAK) Nama penuh
seperti di MyKad (JARAK) Bandar

Contoh: ETIKA 87654 310519
901030145678 Emilia Daud Tawau

Simpan resit asal sebagai bukti pembelian.

Our Contest Winners