Cara Penyertaan

Beli
Beli mana-mana dua produk
Jenama dibawah semasa Tempoh
Peraduan dalam satu resit.

Jawab
Jawab satu soalan: Terdapat
30 buah motosikal Modenas MR2
untuk dimenangi dalam peraduan ini.
Betul atau Salah?

WhatsApp ke 017-671 8310:
Taik ETIKA (jarak) nombor resit 5 digit terakhir
(jarak) Tarikh resit HHBBTT (jarak) Jawapan (jarak)
Nombor KP 12 digit (jarak) nama

Contoh:
ETIKA T00090 150919 Betul 900909105599 Siti Munira

Senarai Pemenang