Cara Penyertaan

Beli
Beli 1 atau lebih minuman botol
jenama yang turut serta
dalam satu resit dari mana-mana kedai yang turut serta.

WhatsApp ke 012-2318300:
ETIKA(jarak)no. resit 5 digit terakhir
(jarak)tarikh resit HHBBTT(jarak)
no. KP 12 digit(jarak)nama

Contoh:
ETIKA 23699 251019 901020145566 Alia Salleh

Simpan
Simpan resit asal sebagai
bukti pembelian.