Cara Penyertaan

Beli
Beli produk Etika bernilai RM8
dan ke atas dalam satu resit dari
mana-mana kedai Econsave
yang turut serta.

WhatsApp ke 017-6718310:
1 - Gambar Resit Sepenuhnya
2 - Nombor Kad Pengenalan
3 - Nama Penuh seperti Kad Pengenalan


Simpan
Simpan resit bercetak asal
Econsave yang sah dan sepadan
dengan penyertaan Whatsapp
sebagai bukti pembelian.