Cara Penyertaan

Beli
Beli mana-mana produk Tropicana atau
Calpis dalam satu resit dari kedai Tesco.

Hantar
WhatsApp ke 017-6718310:
1 - Gambar Resit Sepenuhnya
2 - Nombor Kad Pengenalan
3 - Nama Penuh seperti Kad Pengenalan


Simpan
Simpan resit bercetak asal Tesco yang sah
dan sepadan dengan penyertaan Whatsapp sebagai bukti pembelian.